In deze blog komt u er achter wat re-integratie 2e spoor is en wat het voor u kan betekenen. Dit zal worden uitgelegd door middel van het opnoemen van de verschillende voorbeelden. Ik zal dus ook aandacht besteden aan wat er gebeurt als u te maken krijgt met een re-integratie 2e spoor. Een re-integratie 2e spoor kan namelijk voor stress zorgen en dat is nou juist iets dat u in die situatie niet kan gebruiken. Ik hoop u met deze blog genoeg informatie te geven zodat u weet wat u te wachten staat bij deze procedure.

Re-integratie 2e spoor: wat houdt de procedure precies in?

Om te weten wat re-integratie 2e spoor in inhoudt is het belangrijk om het even te hebben over re-integratie 1e spoor. Vanzelfsprekend komt dit voor re-integratie 2e spoor. Re-integratie 1e spoor betekent simpelweg dat een werknemer opnieuw integreert in zijn of haar oude baan na lange tijd afwezigheid. De reden hiervoor is ziekte. Re-integratie 1e spoor is dus de procedure die een werknemer volgt na een lange tijd van ziekte om te re-integreren. Het komt weleens voor dat dit niet werkt. Een reden hiervoor kan zijn dat door de ziekte het werk niet meer gedaan kan worden. Denk maar eens aan een timmerman die zijn arm niet meer goed kan buigen of een receptionist met rugklachten. Wanneer het bedrijf niet kan anticiperen op de ziekte van de werknemer komen we aan op re-integratie 2e spoor. Dit houdt in dat er voor u een plekje bij een andere organisatie wordt gezocht. Dit proces duurt maximaal twee jaar maar is vaak is het al geregeld tussen 9 tot 12 maanden.

re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor: wat betekent dit voor mij?

Veel mensen denken aan re-integratie 2e spoor als iets ergs of schamen zich er zelfs voor. Dit komt omdat de algemene perceptie is dat wanneer u geen baan het niet goed met u gaat. Dit is nergens voor nodig. Het is heel normaal dat u uw werk misschien niet meer kan doen na lange tijd van ziekte. Een manier om dit gevoel te voorkomen is door naar het doel te kijken. Het doel van de procedure is dat u een nieuwe baan krijgt en weer verder kunt met uw leven. Wanneer u daaraan denkt zullen alle andere problemen minder groot lijken en kunt u eindelijk bouwen aan een nieuwe toekomst.