In Nederland hebben we twee grote exportpartners. De grootse partner is Duitsland. België komt op een goede tweede plaats.

Jaarlijks exporteren we voor meer dan 48 miljard euro naar ons buurland. Dat betekent dat bijna een tiende deel van onze export naar België gaat en dat is veel. Het is dan ook niet zo vreemd dat de handelsrelatie tussen Nederland en België uitstekend is. Dit komt onder andere door de taal die we delen. Dit maakt het handelen eenvoudiger en aangenaam.

Drie regio’s

We handelen met drie regio’s in België. De belangrijkste van deze drie regio’s is Vlaanderen. 86% procent van onze export gaat daar naartoe. Dat is aanzienlijk meer dan de export die naar de andere twee regio’s gaat. Wallonië en Brussel moeten het met een gezamenlijke 13 procent doen. Omdat we zoveel exporteren naar Vlaanderen, is Nederland voor hen het grootste exportland. Exportadvies nodig? Schakel dan hulp hierbij in.

Wat exporten we zoal naar België

Met stip op nummer een staan de ruwe aardolie en aardolieproducten. Verder worden er organische chemische producten en fabrieksproducten geëxporteerd. Bij dat laatste kun je denken aan bijvoorbeeld kinderwagens en speelgoed. Wat alle exportproducten gemeen hebben is dat ze blijven schommelen. Er is moeilijk een peil op te trekken. Het ene jaar zien we een sterke daling en het jaar daarop weer een forse stijging.

Waar je rekening mee moet houden als je gaat exporteren naar België

Een groot voordeel is dat zowel Nederland als België lid zijn van de Europese Unie. Kort gezegd houdt dat in dat we een gezamenlijk btw-stelsel hebben. We hebben in principe geen vergunningen nodig omdat we een vrij verkeer van goederen en diensten hebben in de EU. Maar ook hier komt de uitzondering op de regel van pas.

De uitzonderingen

Het zijn er niet zoveel, maar er zijn enkele goederen waar een vergunning voor nodig is. Dit zijn:

  • Geneesmiddelen
  • Strategische goederen
  • Fytosanitaire producten

Laten we beginnen bij de geneesmiddelen. Hier is een exportcertificaat CPP voor nodig. Dit certificaat biedt meer informatie voor het importerende land m.b.t. de farmaceutische producten. Hiermee wordt ook verklaard door de Nederlandse autoriteit dat het product in Nederland geregistreerd is.

Onder strategische goederen vallen geweren, munitie en tanks. Samengevat zijn dit de militaire goederen. Om deze te mogen exporteren heb je in de meeste gevallen een meld- of vergunningsplicht. Dit is om misbruik van de goederen te voorkomen.

Tot slot zijn er dan nog de Fytosanitaire producten. Een moeilijke naam voor producten die te maken hebben met de gezondheid van planten.

Om te voorkomen dat plantenziekten zich kunnen verspreiden zijn er bepaalde eisen gesteld aan het verhandelen van deze producten. Er bestaat een heel verslag van de fytosanitaire exporteisen per land. Je kunt deze vinden bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Bron: IBD